Basket
All -
0

Վերադարձի պայմաններ

Պատվերը ենթակա է վերադարձի կամ փոխանակման, եթե մինչև պատվիրատուին հանձնելը կրել է քանակական և/կամ էական որակական փոփոխություններ: